Vi vil gjerne høre fra deg
Vi vil gjerne
høre fra deg
Vi vil gjerne høre fra deg

Kontakt Stavanger/Norge

Alexander Kristiansen

Leder forretningsutvikling

+47 484 00 007

Kontakt Bergen

Jannicke Bøe Liebenberg

Regionssjef Vest

+47 932 00 934

For andre henvendelser, kontakt:

June Kristin Lima

Daglig leder

+47 951 60 575

Atle Johannessen

Partner

+47 997 14 293

Filip Måland Nasr

Partner

+47 948 59 688

Kontakt Stavanger/Norge

Alexander Kristiansen

Leder forretningsutvikling

+47 484 00 007

Kontakt Bergen

Jannicke Bøe Liebenberg

Regionssjef Vest

+47 932 00 934

For andre henvendelser, kontakt:

June Kristin Lima

Daglig leder

+47 951 60 575

Atle Johannessen

Partner

+47 997 14 293

Filip Måland Nasr

Partner

+47 948 59 688

Kontakt Stavanger/Norge

Alexander Kristiansen

Leder forretningsutvikling

Kontakt Bergen

Jannicke Bøe Liebenberg

Regionssjef Vest

+47 932 00 934

For andre henvendelser, kontakt:

June Kristin Lima

Daglig leder

Atle Johannessen

Partner

Filip Måland Nasr

Partner